USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0333/2023

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0333/2023

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0333/2023

ze dne 30.08.2023


k návrhu uzavření "Darovací smlouvy" mezi městskou částí Praha 8, jako "dárcem" a Softballovým klubem Joudrs Praha, jako "obdarovaným"1. souhlasí
s uzavřením "Darovací smlouvy" mezi městskou částí Praha 8, jako "dárcem"
a Softballovým klubem Joudrs Praha, jako "obdarovaným", podle textu uvedeného
v příloze "Důvodové zprávy", která není soušástí tohoto usnesení,2. ukládá


předložit "Darovací smlouvu" dle bodu 1. k projednání Zastupitelstvu městské části
Praha 8.
Zodpovídá: PhDr. Ing. Matěj Fichtner, MBA Termín: 30.08.2023

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

23_Usneseni.pdf (46,6 kB)