USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0339/2023

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0339/2023

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0339/2023

ze dne 06.09.2023


k návrhu uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu zvláštního určení v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy městské části Praha 81. bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu zvláštního
určení v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy
městské části Praha 8,2. schvaluje
(doporučeno poradní komisí OSVZ ÚMČ Praha 8)
uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu zvláštního určení v domě ve vlastnictví
obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy městské části Praha 8,
s nájemcem a dle podmínek uvedených v "Důvodové zprávě", která není součástí
tohoto usnesení,3. ukládá


zajistit nezbytné úkony k realizaci 2. části tohoto usnesení.
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš, MBA Termín: 13.11.2023

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

79_Usneseni.pdf (49,5 kB)