USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0220/2024

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0220/2024

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0220/2024

ze dne 30.04.2024


k návrhu uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" v objektu ve vlastnictví Bytového družstva Mír Karlín a jednotlivých vlastníků bytových jednotek – v domě čp. 92, na k. ú. Karlín a na adrese Sokolovská 74, 186 00 Praha 81. bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání"
v objektu ve vlastnictví Bytového družstva Mír Karlín a jednotlivých vlastníků bytových
jednotek – v domě čp. 92, na k. ú. Karlín a na adrese Sokolovská 74, 186 00 Praha 8,
mezi městskou částí Praha 8, jako "pronajímatelem", a společností Health Centrum
DOCK Bakery s.r.o.(IČO: 176 20 414), se sídlem na adrese Karlínské náměstí 156/2,
186 00 Praha 8, jako "nájemcem",2. schvaluje
uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" v objektu ve vlastnictví
Bytového družstva Mír Karlín a jednotlivých vlastníků bytových jednotek – v domě
čp. 92, na k. ú. Karlín a na adrese Sokolovská 74, 186 00 Praha 8, mezi městskou
částí Praha 8, jako "pronajímatelem", a společností Health Centrum DOCK Bakery s.r.o.
(IČO: 176 20 414), se sídlem na adrese Karlínské náměstí 156/2, 186 00 Praha 8,
jako "nájemcem", podle textu uvedeného v příloze "Důvodové zprávy", která
není součástí tohoto usnesení,3. ukládá


3.1 předložit "Smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání" dle 2. části tohoto
usnesení k podpisu odpovědnému zástupci nájemce,
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš, MBA Termín: 30.05.2024
3.2 předložit odpovědným zástupcem nájemce podepsanou "Smlouvu o nájmu
prostoru sloužícího podnikání" ve smyslu 2. části tohoto usnesení k podpisu
místostarostovi MČ Praha 8 p. Nepilovi.
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš, MBA Termín: 28.06.2024

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

171_Usneseni.pdf (65,4 kB)
1_46 - A_DZ_BJ_00249_2024.docx - příloha (16,2 kB)
1_47 - A_BJ_00249_2024_NS_HCBD_rev.docx - příloha (33,4 kB)