USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0203/2024

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0203/2024

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0203/2024

ze dne 30.04.2024


k návrhu jmenování ředitele Základní školy Bohumila Hrabala, Praha 8, Zenklova 521.bere na vědomí
zápis o průběhu konkursu na funkci ředitele/ředitelky Základní školy Bohumila
Hrabala, Praha 8, Zenklova 52, ze dne 15. dubna 2024,2.jmenuje
na základě výsledků konkursního řízení, v souladu s ust. § 94 odst. 2 písm. g)
zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,
ve spojení s ust. § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění
pozdějších předpisů,
ředitelem Základní školy Bohumila Hrabala, Praha 8, Zenklova 52 pana Mgr. Bc. Matěje
Rašovského, MBA, s účinností od 1. srpna 2024,3.stanovuje
panu Mgr. Bc. Matěji Rašovskému, MBA, řediteli Základní školy Bohumila Hrabala,
Praha 8, Zenklova 52, plat podle textu uvedeného v neveřejné příloze tohoto
usnesení, s účinností od 1. srpna 2024.


................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

23_Usneseni.pdf (49,8 kB)