USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0348/2022

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0348/2022

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0348/2022

ze dne 22.06.2022


k návrhu čerpání Fondu investic Mateřskou školou, Praha 8, Krynická 21.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu čerpání Fondu investic Mateřskou školou, Praha 8,
Krynická 2,2.schvaluje
čerpání Fondu investic Mateřskou školou, Praha 8, Krynická 2, ve výši 482.136,44 Kč
na dokončení renovace chodeb v budově B1.


................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

227_Usneseni.pdf (36,9 kB)