USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0326/2020

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0326/2020

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0326/2020

ze dne 22.07.2020


k návrhu uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na·rozvoj obce se společností Invalidovna Centrum, s.r.o.1.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku
na rozvoj obce se společností Invalidovna Centrum, s.r.o.,2.schvaluje
uzavření memoranda ve věci výstavby v lokalitě stanice metra Invalidovna
se společností Invalidovna Centrum, s.r.o. ve znění uvedeném v příloze "Důvodové
zprávy", která není součástí tohoto usnesení,3.schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na rozvoj obce se společností
Invalidovna Centrum, s.r.o. ve znění uvedeném v příloze "Důvodové zprávy",
která není součástí tohoto usnesení,4.ukládá


4.1 předložit memorandum dle 2. části tohoto usnesení a smlouvu dle 3. části
tohoto usnesení k podpisu odpovědnému zástupci společnosti Invalidovna Centrum,
s.r.o.,
Zodpovídá: Ing. arch. Lukáš Vacek, Ph.D. Termín: 05.08.2020
4.2 předložit odpovědným zástupcem společnosti Invalidovna Centrum, s.r.o.
podepsané memorandum dle 2. části tohoto usnesení a smlouvu dle 3. části tohoto
usnesení k podpisu místostarostovi p. Vítkovi.
Zodpovídá: Ing. arch. Lukáš Vacek, Ph.D. Termín: 12.08.2020

................................................................................
Ondřej Gros Tomáš Slabihoudek
Starosta MČ Praha 8 uvolněný radní MČ Praha 8

164_Usneseni.pdf (40 kB)