USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0318/2020

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0318/2020

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0318/2020

ze dne 22.07.2020


k návrhu změny v komisi pro bezpečnost a prevenci sociálně patologických jevů Rady městské části Praha 81.odvolává
z funkce člena komise pro bezpečnost a prevenci sociálně patologických jevů Rady
městské části Praha 8
z řad občanů:
p. Štěpána Klimeše,
s účinností od 22. července 2020,2.jmenuje
do funkce člena komise pro bezpečnost a prevenci sociálně patologických jevů Rady
městské části Praha 8
z řad občanů:
p. Michaela D. Jettmara,
s účinností od 22. července 2020,

3.ukládá


seznámit prokazatelně s tímto usnesením předsedu dotčené komise Rady městské
části Praha 8 a vedoucí personálního oddělení odboru kanceláře tajemníka Úřadu
městské části Praha 8.
Zodpovídá: Bc. Alice Šibravová Termín: 31.07.2020

................................................................................
Ondřej Gros Tomáš Slabihoudek
Starosta MČ Praha 8 uvolněný radní MČ Praha 8

61_Usneseni.pdf (40,3 kB)