USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0213/2024

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0213/2024

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0213/2024

ze dne 30.04.2024


k návrhu čerpání Fondu investic Mateřskou školou, Praha 8, Šiškova 21.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu čerpání Fondu investic Mateřskou školou, Praha 8,
Šiškova 2,2.schvaluje
čerpání Fondu investic Mateřskou školou, Praha 8, Šiškova 2, ve výši 244 723 Kč
na pořízení stavitelného zastínění 5 pískovišť.


................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

243_Usneseni.pdf (45,5 kB)