USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0330/2023

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0330/2023

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0330/2023

ze dne 23.08.2023


k návrhu uzavření 4 "Nájemních smluv" o nájmu bytu v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy městské části Praha 8, na k. ú. Kobylisy, 182 00 Praha 8, vyčleněném pro účely ubytování uprchlíků z válečných oblastí Ukrajiny1. bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu uzavření 4 "Nájemních smluv" o nájmu
bytu v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy
městské části Praha 8, na k. ú. Kobylisy, 182 00 Praha 8, vyčleněném pro účely
ubytování uprchlíků z válečných oblastí Ukrajiny,2. schvaluje
(s doporučením komise Rady městské části Praha 8 pro obecní byty ze dne 10. 5.
2023)
uzavření 4 "Nájemních smluv" o nájmu bytu v domě ve vlastnictví obce,
tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy městské části Praha 8,
na k. ú. Kobylisy, vyčleněném pro účely ubytování uprchlíků z válečných oblastí
Ukrajiny, na dobu, za nájemné a s nájemcem uvedeným v "Důvodové zprávě", která
není součástí tohoto usnesení,3. ukládá


zajistit nezbytné úkony k realizaci 2. části tohoto usnesení.
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš, MBA Termín: 30.09.2023

................................................................................
Ondřej Gros Radomír Nepil
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

364_Usneseni.pdf (50 kB)
1_19 - DZ_-_BJ_00369_2023_ano.docx - příloha (15,1 kB)