USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0320/2023

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0320/2023

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0320/2023

ze dne 23.08.2023


k návrhu uzavření Smlouvy o spolupráci mezi MČ Praha 8 na jedné straně a společností Trojské Údolí, s.r.o. na straně druhé1. bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu uzavření Smlouvy o spolupráci se společností Trojské
Údolí, s.r.o. , při realizaci projektu ,,BD Troja",2. schvaluje
uzavření Smlouvy o spolupráci se společností Trojské Údolí, s.r.o., ve znění uvedeném
v příloze "Důvodové zprávy", která není součástí tohoto usnesení,3. ukládá3.1 předložit Smlouvu o spolupráci dle 2. části tohoto usnesení k podpisu
společnosti Trojské Údolí, s.r.o.,
Zodpovídá: Jindřich Jebavý, DiS. Termín: 25.08.2023
3.2 předložit společností Trojské Údolí, s.r.o. podepsano Smlouvu o spolupráci
dle 2.části tohoto usnesení k podpisu starostovi MČ Praha 8 panu Grosovi.
Zodpovídá: Jindřich Jebavý, DiS. Termín: 06.09.2023

................................................................................
Ondřej Gros Radomír Nepil
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

352_Usneseni.pdf (39,2 kB)