USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0321/2023

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0321/2023

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0321/2023

ze dne 23.08.2023


k návrhu uzavření Memoranda o spolupráci na systematickém řešení ukončování bytové nouze na území MČ Praha 8 s neziskovou organizací Neposeda, z.ú.1.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu na uzavření Memoranda o spolupráci na systematickém
řešení ukončování bytové nouze na území MČ Praha 8 s neziskovou organizací
Neposeda, z.ú., se sídlem Šimanovská 47, 198 00 Praha 9, IČ: 697 93 298,
zastoupenou ředitelkou Mgr. Janou Hamplovou,2.schvaluje
uzavření Memoranda o spolupráci na systematickém řešení ukončování bytové
nouze na území MČ Praha 8 s neziskovou organizací Neposeda, z.ú., se sídlem
Šimanovská 47, 198 00 Praha 9, IČ: 697 93 298, zastoupenou ředitelkou
Mgr. Janou Hamplovou, ve znění uvedeném v příloze "Důvodové zprávy", která není
součástí tohoto usnesení,3.ukládá


3.1 předložit Memorandum o spolupráci dle 2. části tohoto usnesení k podpisu
odpovědnému zástupci neziskové organizace Neposeda, z.ú.
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš, MBA Termín: 30.09.2023
3.2 předložit oprávněným zástupcem neziskové organizace Neposeda, z.ú.,
podepsané Memorandum o spolupráci dle 2. části tohoto usnesení k podpisu
místostarostovi MČ Praha 8 Radomíru Nepilovi.
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš, MBA Termín: 31.10.2023

................................................................................
Ondřej Gros Radomír Nepil
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

316_Usneseni.pdf (49,6 kB)