USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0344/2023

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0344/2023

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0344/2023

ze dne 20.09.2023


k návrhu uzavření Memoranda o spolupráci na systematickém řešení ukončování bytové nouze na území MČ Praha 8 s neziskovou organizací RUBIKON Centrum, z.ú.1.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu na uzavření Memoranda o spolupráci na systematickém
řešení ukončování bytové nouze na území MČ Praha 8 s neziskovou organizací
RUBIKON Centrum, z.ú., se sídlem Novákových 439/6, 180 00 Praha 8,
IČO: 604 46 871, zastoupenou ředitelkou Mgr. Dagmar Doubravovou,2.schvaluje
uzavření Memoranda o spolupráci na systematickém řešení ukončování bytové nouze
na území MČ Praha 8 s neziskovou organizací RUBIKON Centrum, z.ú., se sídlem
Novákových 439/6, 180 00 Praha 8, IČO: 604 46 871, zastoupenou ředitelkou
Mgr. Dagmar Doubravovou, ve znění uvedeném v příloze "Důvodové zprávy", která
není součástí tohoto usnesení,3.ukládá


3.1 předložit Memorandum o spolupráci dle 2. části tohoto usnesení k podpisu
odpovědnému zástupci neziskové organizace RUBIKON Centrum, z.ú.
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš, MBA Termín: 31.10.2023
3.2 předložit oprávněným zástupcem neziskové organizace RUBIKON Centrum,
z.ú., podepsané Memorandum o spolupráci dle 2. části tohoto usnesení k podpisu
místostarostovi MČ Praha 8 Radomíru Nepilovi.
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš, MBA Termín: 30.11.2023

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

37_Usneseni.pdf (50,9 kB)