USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0193/2024

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0193/2024

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0193/2024

ze dne 17.04.2024


k návrhu uzavření Smlouvy o spolupráci mezi MČ Praha 8 na jedné straně a M PROJEKT 18 s.r.o. na realizaci projektu "OBYTNÝ SOUBOR MLAZICKÁ"1.bere na vědomí
"Důvodou zprávu" k návrhu uzavření Smlouvy o spolupráci s M PROJEKT 18
s.r.o., při realizaci projektu "OBYTNÝ SOUBOR MLAZICKÁ",2.schvaluje
uzavření Smlouvy o spolupráci s M PROJEKT 18 s.r.o., (IČO: 066 34 087), se sídlem
Na Pěšině 1167/11, 184 00 Praha 8 - Dolní Chabry ve znění uvedeném v příloze
"Důvodové zprávy", která není součástí tohoto usnesení,3.ukládá


3.1. předložit Smlouvu o spolupráci dle 2. části tohoto usnesení k podpisu M
PROJEKT 18 s.r.o.,
Zodpovídá: Jindřich Jebavý, DiS. Termín: 24.04.2024
3.2. předložit podepsanou Smlouvu o spolupráci od M PROJEKT 18 s.r.o. dle 2. části
tohoto usnesení k podpisu starostovi MČ Praha 8 panu Grosovi.
Zodpovídá: Jindřich Jebavý, DiS. Termín: 03.05.2024

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

262_Usneseni.pdf (51 kB)