USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0308/2020

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0308/2020

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0308/2020

ze dne 08.07.2020


k návrhu zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky zadávané v podlimitním režimu při použití otevřeného řízení dle ust. § 52 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Pravidelná údržba svěřených ploch, dětských hřišť a sportovišť na·území MČ Praha 8 oblast F"1. bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky zadávané v podlimitním režimu při použití otevřeného řízení
dle ust. § 52 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění
"Pravidelná údržba svěřených ploch, dětských hřišť a sportovišť na území MČ
Praha 8 oblast F",2. schvaluje
zahájení zadávacího řízení pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění
"Pravidelná údržba svěřených ploch, dětských hřišť a sportovišť na území MČ
Praha 8 oblast F", zadávané v podlimitním režimu při použití otevřeného řízení
dle ust. § 52 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, podle textu uvedeného v příloze "Důvodové zprávy",
která není součástí tohoto usnesení,3. jmenuje
jako výkonný orgán veřejného zadavatele, tj. Městské části Praha 8, členy
a náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek, podaných pro realizaci
veřejné zakázky s předmětem plnění "Pravidelná údržba svěřených ploch,
dětských hřišť a sportovišť na území MČ Praha 8 oblast F", uvedené
v neveřejné příloze tohoto usnesení,4. ukládá


4.1 zabezpečit zahájení zadávacího řízení dle 2. části tohoto usnesení,
Zodpovídá: Mgr. Kateřina Hrazánková Termín: 15.07.2020
4.2 zabezpečit průběh zadávacího řízení.
Zodpovídá: Mgr. Kateřina Hrazánková Termín: 31.08.2020

................................................................................
Ondřej Gros Mgr. Tomáš Tatranský
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

464_Usneseni.pdf (42,5 kB)