USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0312/2020

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0312/2020

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0312/2020

ze dne 08.07.2020


k návrhu udělení Čestného občanství Městské části Praha 8 paní·Doc.·MUDr. Ivě Holmerové, Ph.D.1.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu udělení Čestného občanství Městské části Praha 8
paní Doc. MUDr. Ivě Holmerové, Ph.D.,2.souhlasí
s návrhem udělení Čestného občanství Městské části Praha 8 paní Doc. MUDr. Ivě
Holmerové, Ph.D., podle textu uvedeného v příloze "Důvodové zprávy", která
není součástí tohoto usnesení,3.ukládá


předložit návrh udělení Čestného občanství Městské části Praha 8
paní·Doc.·MUDr.·Ivě Holmerové, Ph.D. na zasedání Zastupitelstva městské části
Praha 8.
Zodpovídá: Jiří Vítek Termín: 03.09.2020

................................................................................
Ondřej Gros Mgr. Tomáš Tatranský
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

277_Usneseni.pdf (38,1 kB)