USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0204/2024

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0204/2024

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0204/2024

ze dne 30.04.2024


k návrhu uzavření "Dodatku č. 2" ke "Smlouvě o poskytování úklidových služeb v budovách Úřadu městské části Praha 8 a jejich okolí", jejímž předmětem je zajištění úklidových služeb a dalších souvisejících činností1. bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu uzavření "Dodatku č. 2" ke "Smlouvě o poskytování
úklidových služeb v budovách Úřadu městské části Praha 8 a jejich
okolí" č. 2022/0419/OPS.DZV (13/3224/2022), jejímž předmětem je zajištění
úklidových služeb a dalších souvisejících činností, mezi městskou částí Praha 8,
jako "objednatelem" a obchodní korporací AVE Services s.r.o., (IČO: 648 31 213),
se sídlem Pražská 1321/38a, Praha 10 – Hostivař, PSČ 102 00, jako "poskytovatelem",2. schvaluje
uzavření "Dodatku č. 2" ke "Smlouvě o poskytování úklidových služeb
v budovách Úřadu městské části Praha 8 a jejich okolí" č. 2022/0419/
OPS.DZV (13/3224/2022) uzavřené dne 23.08.2022, jejímž předmětem je zajištění
úklidových služeb a dalších souvisejících činností, mezi městskou částí Praha 8,
jako "objednatelem" a obchodní korporací AVE Services s.r.o., (IČO: 648 31 213),
se sídlem Pražská 1321/38a, Praha 10 – Hostivař, PSČ 102 00, jako "poskytovatelem",
podle textu uvedeného v příloze "Důvodové zprávy", která není součástí
tohoto usnesení,3. ukládá


3.1 předložit "Dodatek č. 2" ke smlouvě na zajištění úklidových služeb a dalších
souvisejících činností dle 2. části tohoto usnesení k podpisu odpovědnému zástupci
poskytovatele,
Zodpovídá: Mgr. Kateřina Hrazánková Termín: 07.05.2024
3.2 předložit odpovědným zástupcem poskytovatele podepsaný "Dodatek
č. 2" ke smlouvě na zajištění úklidových služeb a dalších souvisejících činností
dle 2. části tohoto usnesení k podpisu místostarostovi MČ Praha 8 p. Mgr. Martinovi
Cibulkovi, DiS.
Zodpovídá: Mgr. Kateřina Hrazánková Termín: 14.05.2024

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

216_Usneseni.pdf (55,5 kB)