USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0198/2024

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0198/2024

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0198/2024

ze dne 17.04.2024


k návrhu uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8, na k. ú. Kobylisy, na dobu neurčitou1. bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v domě
ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části
Praha 8 - na k. ú. Kobylisy, na dobu neurčitou,2. schvaluje
uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního
města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 - na k. ú. Kobylisy,
na dobu neurčitou, za nájemné a s nájemcem uvednými v "Důvodové zprávě", která
není součástí tohoto usnesení,3. ukládá


zajistit nezbytné úkony k realizaci 2. části tohoto usnesení.
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš, MBA Termín: 28.06.2024

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

374_Usneseni.pdf (38,8 kB)
1_26 - 0039_240415162459_001.pdf - příloha (44,1 kB)