USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0194/2024

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0194/2024

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0194/2024

ze dne 17.04.2024


k návrhu uzavření Smlouvy o spolupráci mezi MČ Praha 8 na jedné straně a společností KŘIŽÍKOVA 81 s.r.o. na straně druhé1. bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k uzavření Smlouvy o spolupráci se společností KŘIŽÍKOVA
81 s.r.o., při realizaci projektu "Stavební úpravy domu, nástavba a přístavba
výtahu",2. schvaluje
uzavření Smlouvy o spolupráci se společností KŘIŽÍKOVA 81 s.r.o.,
(IČO: 639 07 739), se sídlem Křižíkova 328/81, 186 00 Praha 8 – Karlín, ve znění
uvedeném v příloze "Důvodové zprávy", která není součástí tohoto usnesení,3. ukládá


3.1 předložit Smlouvu o spolupráci dle 2. části tohoto usnesení k podpisu
společnosti KŘIŽÍKOVA 81 s.r.o.,
Zodpovídá: Jindřich Jebavý, DiS. Termín: 24.04.2024
3.2 předložit společností KŘIŽÍKOVA 81 s.r.o. podepsanou Smlouvu o spolupráci
dle 2. části tohoto usnesení k podpisu starostovi MČ Praha 8 panu Grosovi.
Zodpovídá: Jindřich Jebavý, DiS. Termín: 03.05.2024

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

362_Usneseni.pdf (49,7 kB)