USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0330/2022

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0330/2022

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0330/2022

ze dne 22.06.2022


k návrhu vyjádření Městské části Praha 8 k projektové dokumentaci ke společnému řízení – Bytový dům Zenklova, parc.č. 182, 183 na·k.ú.·Libeň v Praze 81. bere na vědomí
stanoviska odborných útvarů, včetně komise Rady Městské části
Praha 8 pro územní rozvoj a památkovou péči k projektové dokumentaci
ke společnému řízení – Bytový dům Zenklova, parc. č. 182, 183 na k. ú. Libeň
v Praze 8,2. souhlasí
s projektovou dokumentací ke společnému řízení – Bytový dům Zenklova,
parc. č. 182, 183 na k. ú. Libeň v Praze 8,3. schvaluje
text vyjádření Městské části Praha 8 k projektové dokumentaci ke společnému
řízení – Bytový dům Zenklova, parc. č. 182, 183 na k. ú. Libeň v Praze 8,
uvedený v příloze tohoto usnesení,4. ukládá


podepsat vyjádření Městské části Praha 8 dle 3. části tohoto usnesení a zajistit jeho
odeslání žadateli.
Zodpovídá: Ing. Tomáš Hřebík, Ph.D. Termín: 04.07.2022

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

23_Usneseni.pdf (39,7 kB)
1_0 - Vyjadreni_M_Praha_8_BJ_00334_2022.docx - příloha (14,9 kB)
1_1 - Scan_2022_05_25_11_25_35.pdf - příloha (3,1 MB)