USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0340/2023

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0340/2023

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0340/2023

ze dne 06.09.2023


k návrhu aktualizace Zásad pro výstavbu na území MČ Praha 81.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu aktualizace Zásad pro výstavbu na území Městské části
Praha 8,2.souhlasí
se zněním Zásad pro výstavbu na území MČ Praha 8, dle textu uvedeného v příloze
"Důvodové zprávy", která není součástí tohoto usnesení.


................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

91_Usneseni.pdf (45,7 kB)
1_5 - ZASADY_AKTUALIZACE.pdf - příloha (654,4 kB)