USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0324/2023

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0324/2023

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0324/2023

ze dne 23.08.2023


k návrhu uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" v objektu ve vlastnictví BD Vítkova 202 – v domě čp. 202, na k. ú. Karlín a na adrese Vítkova 18, 186 00 Praha 8soutěž Vítkova 202


1.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání"
v objektu ve vlastnictví BD Vítkova 202 – v domě čp. 202, na k. ú. Karlín a na adrese
Vítkova 18, 186 00 Praha 8 mezi městskou částí Praha 8, jako "pronajímatelem", a Petrou
Horovou (IČO: 759 52 441), se sídlem na adrese Vítkova 197/11, 186 00 Praha 8 - Karlín,
jako "nájemcem",2.schvaluje
uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" v objektu ve vlastnictví
BD Vítkova 202 – v domě čp. 202, na k. ú. Karlín a na adrese Vítkova 18, 186 00 Praha 8
mezi městskou částí Praha 8, jako "pronajímatelem", a Petrou Horovou (IČO: 759 52 441),
se sídlem na adrese Vítkova 197/11, 186 00 Praha 8 - Karlín, jako "nájemcem", podle textu
uvedeného v příloze "Důvodové zprávy", která není součástí tohoto usnesení,3.ukládá


3.1 předložit "Smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání" dle 2. části tohoto
usnesení k podpisu nájemci,
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš, MBA Termín: 22.09.2023
3.2 předložit nájemcem podepsanou "Smlouvu o nájmu prostoru sloužícího
podnikání" ve smyslu 2. části tohoto usnesení k podpisu místostarostovi MČ
Praha 8 p. Nepilovi.
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš, MBA Termín: 23.10.2023

................................................................................
Ondřej Gros Radomír Nepil
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

155_Usneseni.pdf (64,2 kB)
1_7 - A_DZ_BJ_00277_2023.docx - příloha (14,4 kB)
1_8 - A_NS_Horova_rev.docx - příloha (32,9 kB)