USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0527/2019

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0527/2019

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0527/2019

ze dne 02.10.2019


k návrhu vyjádření k pronájmu pozemků parc. č. 267/7, 267/8, 267/9, 3709/6 a části pozemku parc. č. 267/1 (o výměře cca 300 m2) a·části pozemku parc.č. 3709/5 (o výměře cca 100 m2) na k. ú. Libeň v·Praze·8 (při ul. Kandertova)1.bere na vědomí
stanoviska odborných útvarů Městské části Praha 8 včetně komise Rady
městské části Praha 8 pro územní rozvoj a památkovou péči k pronájmu
pozemků parc. č. 267/7, 267/8, 267/9, 3709/6 a části pozemku parc. č. 267/1
(o výměře cca 300 m2) a části pozemku parc. č. 3709/5 (o výměře
cca 100 m2) na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Kandertova),2.souhlasí
s pronájmem pozemků parc. č. 267/7, 267/8, 267/9, 3709/6 a části pozemku
parc.č . 267/1 (o výměře cca 300 m2) a části pozemku parc. č. 3709/5
(o výměře cca 100 m2) na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Kandertova),3.schvaluje
text vyjádření Městské části Praha 8 k pronájmu pozemků parc. č. 267/7,
267/8, 267/9, 3709/6 a části pozemku parc. č. 267/1 (o výměře cca 300 m2)
a části pozemku parc. č. 3709/5 (o výměře cca 100 m2) na k. ú. Libeň v Praze 8
(při ul. Kandertova), uvedený v příloze tohoto usnesení,4.ukládá


podepsat vyjádření Městské části Praha 8 dle 3. části tohoto usnesení a zajistit jeho
odeslání žadateli – odboru hospodaření s majetkem, Magistrátu hl. města Prahy.
Zodpovídá: Ing. Tomáš Hřebík, Ph.D. Termín: 14.10.2019

................................................................................
Ondřej Gros Mgr. Tomáš Tatranský
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

295_Usneseni.pdf (41,7 kB)
1_18 - Vyjadreni_MC_Praha_8_BJ_00609_2019.docx - příloha (15,1 kB)
1_19 - Scan_2019_09_27_08_30_34.pdf - příloha (1,9 MB)