USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0317/2023

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0317/2023

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0317/2023

ze dne 23.08.2023


k návrhu vyjádření k projektové dokumentaci ke společnému řízení – Bytový dům Sokolovská, parc.č. 769/19, 843/5, 854/65 na k.ú. Karlín v Praze 81.bere na vědomí
stanoviska odborných útvarů, včetně komise Rady Městské části Praha 8
pro územní rozvoj a památkovou péči k projektové dokumentaci ke společnému
řízení – Bytový dům Sokolovská, parc. č. 769/19, 843/5, 854/65 na k. ú. Karlín
v Praze 8,2.souhlasí
s projektovou dokumentací ke společnému řízení – Bytový dům Sokolovská,
parc. č. 769/19, 843/5, 854/65 na k. ú. Karlín v Praze 8,3.schvaluje
text vyjádření Městské části Praha 8 k projektové dokumentaci ke společnému
řízení – Bytový dům Sokolovská, parc. č. 769/19, 843/5, 854/65 na k. ú. Karlín
v Praze 8, uvedený v příloze tohoto usnesení,4.ukládá


podepsat vyjádření Městské části Praha 8 dle 3. části tohoto usnesení a zajistit jeho
odeslání žadateli
Zodpovídá: Ing. Tomáš Hřebík, Ph.D. Termín: 04.09.2023

................................................................................
Ondřej Gros Radomír Nepil
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

421_Usneseni.pdf (50,3 kB)
1_25 - Vyjadreni_M_Praha_8_BJ_00608_2022.docx - příloha (15 kB)
1_26 - Scan_2022_09_29_09_16_30.pdf - příloha (2,2 MB)