USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0207/2024

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0207/2024

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0207/2024

ze dne 30.04.2024


k návrhu zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. § 53 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Gerontologické centrum Šimůnkova – rozšíření denního stacionáře"1.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném
podlimitním řízení, dle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro realizaci veřejné zakázky
s předmětem plnění "Gerontologické centrum Šimůnkova - rozšíření denního
stacionáře",2.schvaluje
zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení, dle ust. § 53
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Gerontologické
centrum Šimůnkova - rozšíření denního stacionáře", podle textu uvedeného
v příloze "Důvodové zprávy", která není součástí tohoto usnesení,3.jmenuje
jako výkonný orgán veřejného zadavatele, tj. městské části Praha 8, členy
a náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek, podaných pro realizaci
veřejné zakázky s předmětem plnění "Gerontologické centrum Šimůnkova -
rozšíření denního stacionáře", uvedené v neveřejné příloze tohoto usnesení,4.ukládá


4.1 zabezpečit zveřejnění "Výzvy" dle 2. části tohoto usnesení,
Zodpovídá: Mgr. Kateřina Hrazánková Termín: 07.05.2024
4.2 zabezpečit průběh zadávacího řízení dle 2. části tohoto usnesení.
Zodpovídá: Mgr. Kateřina Hrazánková Termín: 30.06.2024

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

144_Usneseni.pdf (51,5 kB)