USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0196/2024

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0196/2024

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0196/2024

ze dne 17.04.2024


k návrhu Připomínek MČ Praha 8 k aktualizaci č. 6 ÚAP hl.m. Prahy 2024 podle §25 a odst.2) Statutu hl.m. Prahy1.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu Připomínek MČ Praha 8 k aktualizaci č. 6 ÚAP hl.m.
Prahy 2024 podle §25 a odst. 2) Statutu hl.m. Prahy,2.schvaluje
uplatnění Připomínek MČ Praha 8 k aktualizaci č. 6 ÚAP hl. m. Prahy 2024 podle §25
a odst. 2) Statutu hl.m. Prahy, uvedených v příloze "Důvodové zprávy", která není
součástí tohoto usnesení,3.ukládá


předložit Připomínky dle 2.části tohoto usnesení k projednání Magistrátu hlavního
města Prahy.
Zodpovídá: Radomír Nepil Termín: 02.05.2024

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

403_Usneseni.pdf (48,7 kB)