USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0311/2020

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0311/2020

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0311/2020

ze dne 08.07.2020


k návrhu udělení Čestného občanství Městské části Praha 8 panu·Plk.·Juliánovi Slepeckému1.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu udělení Čestného občanství Městské části Praha 8
panu Plk. Juliánovi Slepeckému ,2.souhlasí
s návrhem udělení Čestného občanství Městské části Praha 8 panu Plk. Juliánovi
Slepeckému, podle textu uvedeného v příloze "Důvodové zprávy", která není součástí
tohoto usnesení,3.ukládá


předložit návrh udělení Čestného občanství Městské části Praha 8
panu·Plk.·Juliánovi Slepeckému na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 8.
Zodpovídá: Jiří Vítek Termín: 03.09.2020

................................................................................
Ondřej Gros Mgr. Tomáš Tatranský
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

200_Usneseni.pdf (37,8 kB)