USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0319/2023

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0319/2023

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0319/2023

ze dne 23.08.2023


k návrhu čerpání Fondu investic Základní školou Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a1.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu čerpání Fondu investic Základní školou
Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a,2.schvaluje
čerpání Fondu investic Základní školou Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a, ve výši
500 000,- Kč, včetně DPH, na financování nákupu serveru.


................................................................................
Ondřej Gros Radomír Nepil
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

476_Usneseni.pdf (36,8 kB)