USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0341/2023

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0341/2023

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0341/2023

ze dne 06.09.2023


Odsouhlasení Koordinační koncepční studie s regulačními prvky pro sídliště Invalidovna a širší okolí1.schvaluje
zpracovaný návrh Koordinační koncepční studie s regulačními prvky pro sídliště
Invalidovna a širší okolí.


................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

117_Usneseni.pdf (35,4 kB)