USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0300/2020

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0300/2020

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0300/2020

ze dne 08.07.2020


k návrhu narovnání vyúčtování služeb, valorizace nájemného a·vytvoření nového smluvního vzoru u nájemců objektu polikliniky Mazurská, na adrese Mazurská 484/2, Praha 8 - Troja1. bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu narovnání vyúčtování služeb, valorizace nájemného
a vytvoření nového smluvního vzoru u nájemců objektu polikliniky Mazurská
na adrese Mazurská 484/2, Praha 8 - Troja",2. schvaluje
(s doporučením Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 8 ze dne 3. 3.
2020 a komise Rady městské části Praha 8 pro obecní majetek (+ekonomiku
městských organizací) ze dne 5. 5. 2020)
2.1 návrh narovnání vyúčtování služeb tak, aby veškeré náklady na služby byly
účtovány nájemcům polikliniky dle skutečné spotřeby,
2.2 návrh valorizace nájemného u lékárny a laboratoří do konce roku 2020
a u ostatních nájemců dle obvyklé cenové hladiny v průběhu roku 2021,
2.3 návrh vytvoření nového vzoru nájemní smlouvy, kterým dojde k narovnání
rozdílů výměry podlahových ploch nájemců dle provedeného zaměření a ve způsobu
vyúčtování,3. ukládá


3.1 ve spolupráci se správní firmou Osmá správa majetku a služeb a.s. zajistit
potřebné kroky k realizaci 2. části tohoto usnesení,
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš
3.2 předložit ke schválení Radě městské části Praha 8 nový vzor nájemní smlouvy
dle bodu 2.3 tohoto usnesení.
Zodpovídá: Tomáš Slabihoudek Termín: 30.09.2020

................................................................................
Ondřej Gros Mgr. Tomáš Tatranský
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

361_Usneseni.pdf (40,9 kB)
1_24 - DZ_BJ_00329_2020_zamer_mazurska_rev.docx - příloha (14,8 kB)