USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0320/2022

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0320/2022

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0320/2022

ze dne 14.06.2022


k návrhu uzavření „Dodatku č. 1“ ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy městské části Praha 8 – čp. 1151, na k. ú. Kobylisy a na adrese Burešova 12, 182 00 Praha 81. bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu uzavření „Dodatku č. 1“ ke Smlouvě o nájmu prostoru
sloužícího podnikání v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném
do správy městské části Praha 8 –prostor č. 929, čp. 1151, na·k.·ú.·Kobylisy a
na adrese Burešova 12, 182 00 Praha 8, mezi městskou částí Praha 8, jako
"pronajímatelem", a Fokus Praha, z. ú. (IČO: 457 01 822), se sídlem na adrese
Dolákova 536/24, 181 00 Praha 8 - Bohnice, jako "nájemcem",2. schvaluje
uzavření „Dodatku č. 1“ ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu
ve vlastnictví obce, tj.Hlavního města Prahy, svěřeném do správy městské části
Praha·8 – prostor č. 929, čp. 1151, na k. ú. Kobylisy a na adrese Burešova 12,
182·00·Praha 8, mezi městskou částí Praha 8, jako "pronajímatelem", a Fokus Praha,
z. ú. (IČO: 457 01 822), se sídlem na adrese Dolákova 536/24, 181 00 Praha 8
- Bohnice, jako "nájemcem", podle textu uvedeného v příloze "Důvodové zprávy",
která není součástí tohoto usnesení,3. ukládá


3.1 předložit "Dodatek č. 1" ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání
dle 2. části tohoto usnesení k podpisu odpovědnému zástupci nájemce,
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš, MBA Termín: 14.07.2022
3.2 předložit odpovědným zástupcem nájemce podepsaný "Dodatek č. 1"
ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání dle 2. části tohoto usnesení
k podpisu radnímu MČ Praha 8 p. Slabihoudkovi.
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš, MBA Termín: 15.08.2022

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

224_Usneseni.pdf (51,7 kB)
1_5 - A_DZ_BJ_00371_2022.doc - příloha (30,4 kB)
1_6 - BJ_00371_2022_A_Dodatek_1_Fokus_Praha_rev.docx - příloha (19,5 kB)