USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0316/2023

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0316/2023

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0316/2023

ze dne 23.08.2023


k návrhu uzavření "Darovací smlouvy" mezi Pražskou teplárenskou a.s. Praha 7 jako "dárcem" a městskou částí Praha 8, jako obdarovaným, ve věci poskytnutí finančního daru ve výši 50 000 Kč1.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu uzavření "Darovací smlouvy" mezi Pražskou
teplárenskou a.s. Praha 7 jako "dárcem" a městskou částí Praha 8, jako obdarovaným,
ve věci poskytnutí finančního daru ve výši 50 000 Kč,2.schvaluje
uzavření "Darovací smlouvy" mezi Pražskou teplárenskou a.s. Praha 7 jako "dárcem"
a městskou částí Praha 8, jako obdarovaným, ve věci poskytnutí finančního daru
ve výši 50 000 Kč (slovy: Padesát tisíc Korun českých) podle textu uvedeného v příloze
"Důvodové zprávy", která není součástí tohoto usnesení,3.ukládá


3.1 předložit "Darovací smlouvu" podle 2. části tohoto usnesení k podpisu Pražské
teplárenské a.s. Praha 7,
Zodpovídá: Mgr. Vladimír Slabý Termín: 01.09.2023
3.2 předložit Pražskou teplárenskou a.s. podepsanou "Darovací smlouvu"
dle 2. části tohoto usnesení k podpisu radní MČ Prahy 8 paní Mgr. et Mgr. Janě
Solomonové,
Zodpovídá: Mgr. Vladimír Slabý Termín: 01.09.2023
3.3 zabezpečit prokazatelně realizaci tohoto usnesení.
Zodpovídá: Mgr. Vladimír Slabý Termín: 01.09.2023

................................................................................
Ondřej Gros Radomír Nepil
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

464_Usneseni.pdf (50 kB)