USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0337/2022

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0337/2022

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0337/2022

ze dne 22.06.2022


k návrhu uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" v objektu ve vlastnictví BD Kollárova 16 – v domě čp. 171, na k. ú. Karlín a na adrese Kollárova 16, 186 00 Praha 8soutěž Kollárova 171


1.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání"
v objektu ve vlastnictví BD Kollárova 16 – v domě čp. 171, na k. ú. Karlín a na adrese
Kollárova 16, 186 00 Praha 8 mezi městskou částí Praha 8, jako "pronajímatelem", a
Šárkou Vobořilovou (IČO: 053 46 967), se sídlem na adrese Podvinný Mlýn 2128/5,
190·00 Praha 9 - Libeň, jako "nájemcem",2.schvaluje
uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" v objektu ve vlastnictví BD
Kollárova 16 – v domě čp. 171, na k. ú. Karlín a na adrese Kollárova 16, 186 00
Praha·8 mezi městskou částí Praha 8, jako "pronajímatelem", a Šárkou Vobořilovou
(IČO:·053·46·967), se sídlem na adrese Podvinný Mlýn 2128/5, 190 00 Praha 9 -
Libeň, jako "nájemcem", podle textu uvedeného v příloze "Důvodové zprávy", která
není součástí tohoto usnesení,3.ukládá


3.1 předložit "Smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání" dle 2. části tohoto
usnesení k podpisu nájemci,
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš, MBA Termín: 14.07.2022
3.2 předložit nájemcem podepsanou "Smlouvu o nájmu prostoru sloužícího
podnikání" ve smyslu 2. části tohoto usnesení k podpisu radnímu MČ Praha 8
p. Slabihoudkovi.
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš, MBA Termín: 12.08.2022

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

119_Usneseni.pdf (64,3 kB)
1_7 - A_DZ_BJ_00367_2022.docx - příloha (14,2 kB)
1_8 - A_NS_Voborilova_rev.docx - příloha (31,2 kB)