USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0209/2024

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0209/2024

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0209/2024

ze dne 30.04.2024


k návrhu vzorového textu "Zásad pronajímání prostor sloužících podnikání městské části Praha 8"1. bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu "Zásad pronajímání prostor sloužících podnikání
městské části Praha 8",2. zrušuje
usnesení Rady městské části Praha 8 č. Usn RMC 0015/2023 ze dne 11. 1. 2023 v celém
rozsahu,3. schvaluje
"Zásady pronajímání prostor sloužících podnikání městské části Praha 8" podle textu
uvedeného v příloze "Důvodové zprávy", která není součástí tohoto usnesení,
s účinností od 1. 5. 2024,4. pověřuje
příslušné členy Rady městské části Praha 8, kteří mají v působnosti pronájem prostor
sloužících podnikání, k jednotlivým jednáním městské části Praha 8 při postupu
podle "Zásad pronajímání prostor sloužících podnikání městské části Praha 8"
uvedených ve 3. části tohoto usnesení,
s účinností od 1. 5. 2024,
5. ukládá


prokazatelně seznámit všechny zainteresované zaměstnance Úřadu městské části
Praha 8 se "Zásadami pronajímání prostor sloužících podnikání městské části Praha
8" uvedenými ve 2. části tohoto usnesení.
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš, MBA Termín: 30.05.2024

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

186_Usneseni.pdf (49,3 kB)
1_48 - A_DZ_BJ_00251_2024.docx - příloha (12,8 kB)
1_49 - A_BJ_00251_2024_nove_zasady_pronajmu.docx - příloha (67,6 kB)