USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0315/2023

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0315/2023

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0315/2023

ze dne 23.08.2023


k návrhu uzavření "Smlouvy o zajištění provozu mobilního kluziště" mezi Městskou částí Praha 8 a firmou ANELIS, s.r.o.1.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu uzavření "Smlouvy o zajištění provozu mobilního
kluziště" mezi Městskou částí Praha 8 a firmou ANELIS, s.r.o., se sídlem
Ke Stadionu 837/24, 196 00 Praha 9, Čakovice (IČO: 276 41 520),2.souhlasí
s uzavřením "Smlouvy o zajištění provozu mobilního kluziště" (Ládví)
mezi Městskou částí Praha 8 jako "objednatelem" a firmou ANELIS,
s.r.o., se sídlem Ke Stadionu 837/24, 196 00 Praha 9, Čakovice , (IČO: 276 41 520),
jako "poskytovatelem" podle textu uvedeného v příloze "Důvodové zprávy",
která není součástí tohoto usnesení,3.ukládá


3.1 předložit návrh smlouvy dle 2. části tohoto usnesení k projednání
Zastupitelstvu městské části Praha 8,
Zodpovídá: Mgr. Vladimír Slabý Termín: 11.09.2023
3.2 po schválení ZMČ Praha 8 předložit smlouvu dle 2. části tohoto usnesení
k podpisu smluvním stranám.
Zodpovídá: Mgr. Vladimír Slabý Termín: 11.09.2023

................................................................................
Ondřej Gros Radomír Nepil
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

280_Usneseni.pdf (50,6 kB)