USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0218/2024

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0218/2024

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0218/2024

ze dne 30.04.2024


k návrhu uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" v objektu ve vlastnictví Bytového družstva Sokolovská 208, uzavřené v rámci věcného břemene služebnosti bezplatného požívání, sjednaného ve prospěch Městské části Praha 8 – čp. 429, na k. ú. Libeň a na adrese Sokolovská 208, 180 00 Praha 81.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího
podnikání" v objektu ve vlastnictví Bytového družstva Sokolovská 208, uzavřené
v rámci věcného břemene služebnosti bezplatného požívání, sjednaného ve prospěch
městské části Praha 8 – čp. 429, na k. ú. Libeň a na adrese Sokolovská 208,
180 00 Praha 8, mezi městskou částí Praha 8, jako "pronajímatelem", a Oleksandrem
Keinem (IČO: 048 14 886), se sídlem na adrese Řešovská 516/7, 181 00 Praha 8 -
Bohnice, jako "nájemcem",2.schvaluje
uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" v objektu ve vlastnictví
Bytového družstva Sokolovská 208, uzavřené v rámci věcného břemene služebnosti
bezplatného požívání, sjednaného ve prospěch městské části Praha 8 – čp. 429,
na k. ú. Libeň a na adrese Sokolovská 208, 180 00 Praha 8, mezi městskou částí Praha 8,
jako "pronajímatelem", a Oleksandrem Keinem (IČO: 048 14 886), se sídlem na adrese
Řešovská 516/7, 181 00 Praha 8 - Bohnice, jako "nájemcem", podle textu uvedeného
v příloze "Důvodové zprávy", která není součástí tohoto usnesení,3.ukládá


3.1 předložit "Smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání" dle 2. části
tohoto·usnesení k podpisu nájemci,
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš, MBA
3.2 předložit nájemcem podepsanou "Smlouvu o nájmu prostoru sloužícího
podnikání" dle 2. části tohoto usnesení k podpisu místostarostovi MČ Praha 8
p. Nepilovi.
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš, MBA

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

115_Usneseni.pdf (64 kB)
1_41 - A_DZ_00240_2024.docx - příloha (13,9 kB)
1_42 - BJ_00240_2024_A_NS_Oleksandr_Kein_rev.docx - příloha (39,4 kB)