USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0321/2020

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0321/2020

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0321/2020

ze dne 22.07.2020


k návrhu podání výpovědi Servisní smlouvy č. 2017/0614/OKS.DICTS1.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu podání výpovědi Servisní smlouvy č. 2017/0614/
OKS.DICTS ze dne 20. 9. 2017 mezi Městskou částí Praha 8, se sídlem
Zenklova 1/35, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 48, jako "objednatelem" a obchodní
společností BATISTAV s.r.o., se sídlem Daškova 3078/1, 143 00 Praha 4 –
Modřany, jako "poskytovatelem",2.schvaluje
podání výpovědi Servisní smlouvy č. 2017/0614/OKS.DICTS ze dne 20. 9. 2017
mezi Městskou částí Praha 8, se sídlem Zenklova 1/35, Praha 8 – Libeň,
PSČ 180 48, IČO: 000 63 797, jako "objednatelem" a obchodní společností
BATISTAV s.r.o., se sídlem Daškova 3078/1, 143 00 Praha 4 – Modřany,
IČO: 256 62 678, jako "poskytovatelem", podle textu uvedeného v příloze "Důvodové
zprávy", která není součástí tohoto usnesení,3.ukládá


3.1. zajistit realizaci 2. části tohoto usnesení.
Zodpovídá: Bc. Simona Hejná Termín: 31.07.2020

................................................................................
Ondřej Gros Tomáš Slabihoudek
Starosta MČ Praha 8 uvolněný radní MČ Praha 8

112_Usneseni.pdf (42,3 kB)