USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0328/2023

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0328/2023

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0328/2023

ze dne 23.08.2023


k návrhu uzavření „Smlouvy o nájmu" nemovitého majetku ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeného do správy Městské části Praha 8 – části pozemku parc. č. 2637/1 na·k.·ú.·Kobylisy v Praze 81. bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu uzavření "Smlouvy o nájmu" nemovitého majetku
ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeného do správy Městské části
Praha 8 – části pozemku parc. č. 2637/1 ("ostatní plocha - zeleň"), o výměře
14 m2, k. ú. Kobylisy v Praze 8, mezi Městskou částí Praha 8, jako "pronajímatelem",
a ZHEN RONG s.r.o. (IČO: 279 15 816), jako "nájemcem",2. schvaluje
uzavření "Smlouvy o nájmu" nemovitého majetku ve vlastnictví obce, tj. Hlavního
města Prahy, svěřeného do správy Městské části Praha 8 - části pozemku
parc. č. 2637/1 ("ostatní plocha - zeleň"), o výměře 14 m2, k. ú. Kobylisy
v Praze 8, mezi Městskou částí Praha 8, jako "pronajímatelem", a ZHEN RONG s.r.o.
(IČO: 279 15 816), jako "nájemcem", podle textu uvedeného v příloze "Důvodové
zprávy", která není součástí tohoto usnesení,3. ukládá


3.1 předložit "Smlouvu o nájmu" dle 2. části tohoto usnesení k podpisu
oprávněnému zástupci nájemce,
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš, MBA Termín: 30.09.2023
3.2 předložit oprávněným zástupcem nájemce podepsanou "Smlouvu o nájmu"
dle˙2.˙části tohoto usnesení k podpisu místostarostovi MČ Praha 8 p. Nepilovi.
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš, MBA Termín: 31.10.2023

................................................................................
Ondřej Gros Radomír Nepil
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

244_Usneseni.pdf (52,2 kB)