USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0219/2024

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0219/2024

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0219/2024

ze dne 30.04.2024


k návrhu uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" v objektu ve vlastnictví Bytového družstva Sokolovská 112/56, v likvidaci a jednotlivých vlastníků bytových jednotek – v domě čp. 112, na k. ú. Karlín a na adrese Sokolovská 56, 186 00 Praha 81.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání"
v objektu ve vlastnictví Bytového družstva Sokolovská 112/56, v likvidaci a jednotlivých
vlastníků bytových jednotek – v domě čp. 112, na k. ú. Karlín a na adrese
Sokolovská 56, 186 00 Praha 8, mezi městskou částí Praha 8, jako "pronajímatelem",
a společností Sněhulák s.r.o. (IČO: 060 93 728), se sídlem na adrese Nedokončená 1236,
198 00 Praha 9, jako "nájemcem",2.schvaluje
uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" v objektu ve vlastnictví
Bytového družstva Sokolovská 112/56, v likvidaci a jednotlivých vlastníků bytových
jednotek – v domě čp. 112, na k. ú. Karlín a na adrese Sokolovská 56,
186 00 Praha 8, mezi městskou částí Praha 8, jako "pronajímatelem", a společností
Sněhulák s.r.o. (IČO: 060 93 728), se sídlem na adrese Nedokončená 1236,
198 00 Praha 9, jako "nájemcem", podle textu uvedeného v příloze "Důvodové zprávy",
která není součástí tohoto usnesení,3.ukládá


3.1 předložit "Smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání" dle 2. části
tohoto usnesení k podpisu odpovědnému zástupci nájemce,
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš, MBA Termín: 30.05.2024
3.2 předložit odpovědným zástupcem nájemce podepsanou "Smlouvu o nájmu
prostoru sloužícího podnikání" ve smyslu 2. části tohoto usnesení k podpisu
místostarostovi MČ Praha 8 p. Nepilovi.
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš, MBA Termín: 28.06.2024

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

156_Usneseni.pdf (65,3 kB)
1_44 - A_DZ_BJ_00248_2024.docx - příloha (15,4 kB)
1_45 - A_BJ_00248_2024_NS_Snehulak_rev.docx - příloha (31,9 kB)