USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0316/2020

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0316/2020

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0316/2020

ze dne 22.07.2020


k návrhu souhlasu Městské části Praha 8 se stavebními úpravami nad·rámec běžné údržby v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 – čp. 201 na·adrese Pod Čimickým hájem 8, na k. ú. Bohnice v Praze 81.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu souhlasu Městské části Praha 8 s provedením
stavebních úprav nad rámec běžné údržby v objektu ve vlastnictví obce,
tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 - čp. 201
na adrese Pod Čimickým hájem 8, na k. ú. Bohnice v Praze 8,2.schvaluje
na základě čl. V. odst. 7 "Nájemní smlouvy č. HS 94106", uzavřené
mezi Městskou částí Praha 8 a Nadací BONA (IČO: 452 51 177)
dne 27. dubna 1994, ve znění pozdějších "Dodatků č. 1 až 10", provedení
stavebních úprav nad rámec běžné údržby v objektu ve vlastnictví obce,
tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 – čp. 201
na adrese Pod Čimickým hájem 8, na k. ú. Bohnice v Praze 8, dle textu
uvedeného v "Důvodové zprávě", která není součástí tohoto usnesení,3.ukládá


seznámit prokazatelně s tímto usnesením předsedu správní rady Nadace BONA
p.·MUDr. Martina Hollého, MBA.
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš Termín: 31.08.2020

................................................................................
Ondřej Gros Tomáš Slabihoudek
Starosta MČ Praha 8 uvolněný radní MČ Praha 8

73_Usneseni.pdf (43,2 kB)