USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0202/2024

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0202/2024

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0202/2024

ze dne 30.04.2024


k návrhu schválení účetních závěrek příspěvkových právnických osob (organizací) základních škol a mateřských škol, jejichž zřizovatelem je městská část Praha 8, za rok 20231. bere na vědomí
1.1 že byly sestaveny účetní závěrky příspěvkových osob (organizací), základních
škol a mateřských škol, zřízených městskou částí Praha 8, dle zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí vyhlášky
č. 410/2009 Sb., za rok 2023,
1.2 že v rámci procesu schvalování účetní závěrky bylo postupováno dle vyhlášky
č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných
účetních jednotek a ve smyslu "Směrnice k zabezpečení požadavků na schvalování
účetní závěrky příspěvkových právnických osob, zřízených MČ Praha 8", schválené
usnesením Rady městské části Praha 8 č. Usn RMC 0232/2015 dne 6. května 2015,
1.3 že o průběhu hlasování budou sepsány "Protokoly o schvalování účetní závěrky",
které jsou uvedeny v příloze č. 1 až příloze č. 33 tohoto usnesení,2. schvaluje
účetní závěrky příspěvkových právnických osob (organizací) - základních
a mateřských škol jejichž zřizovatelem je městská část Praha 8, sestavené
k 31. 12. 2023, a to:
2.1 MŠ Korycanská (IČO: 604 33 361),
2.2 MŠ Sokolovská (IČO: 604 33 370),
2.3 MŠ Bojasova (IČO: 684 02 112),
2.4 MŠ U Sluncové (IČO: 684 02 104),
2.5 MŠ Kotlaska (IČO: 709 19 623),
2.6 MŠ Na Pěšinách (IČO: 709 19 631),
2.7 MŠ Šiškova (IČO: 709 19 640),
2.8 MŠ Šimůnkova (IČO: 709 19 658),
2.9 MŠ Chabařovická (IČO: 709 19 585),
2.10 MŠ Na Přesypu (IČO: 709 19 666),
2.11 MŠ Klíčanská (IČO: 709 19 674),
2.12 MŠ Poznaňská (IČO: 709 19 691),
2.13 MŠ Lešenská (IČO: 709 19 704),
2.14 MŠ Štěpničná (IČO: 709 19 615),
2.15 MŠ Libčická (IČO: 709 19 721),
2.16 MŠ Řešovská (IČO: 709 19 739),
2.17 MŠ Na Korábě (IČO: 709 19 747),
2.18 MŠ Krynická (IČO: 720 49 812),
2.19 ZŠ Libčická (IČO: 604 61 811),
2.20 ZŠ a MŠ U Školské zahrady (IČO: 604 61 837),
2.21 ZŠ Na Šutce (IČO: 604 61 845),
2.22 ZŠ a MŠ Petra Strozziho (IČO: 604 61 853),
2.23 ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí (IČO: 604 33 230),
2.24 ZŠ Palmovka (IČO: 604 33 248),
2.25 ZŠ a MŠ Na Slovance (IČO: 604 33 256),
2.26 ZŠ Žernosecká (IČO: 604 33 272),
2.27 ZŠ a MŠ Dolákova (IČO: 604 33 281),
2.28 ZŠ Hovorčovická (IČO: 604 33 299),
2.29 ZŠ Glowackého (IČO: 604 33 302),
2.30 ZŠ Mazurská (IČO: 604 33 329),
2.31 ZŠ a MŠ Ústavní (IČO: 604 33 337),
2.32 ZŠ Burešova (IČO: 604 33 345),
2.33 ZŠ Bohumila Hrabala (IČO: 631 13 961),
uvedené v příloze "Důvodové zprávy", která není součástí tohoto usnesení,3. ukládá


informovat ZŠ a MŠ, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 8, o tomto rozhodnutí Rady
MČ Praha 8 a povinnosti předložit Magistrátu hlavního města Prahy informaci
o schválení účetních závěrek za rok 2023 dle 2. části tohoto usnesení.
Zodpovídá: Mgr. Petr Svoboda Termín: 07.05.2024

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

50_Usneseni.pdf (44,4 kB)
1_2 - priloha_c._1_navrhu_usneseni.docx - příloha (15,3 kB)
1_3 - priloha_c._2_navrhu_usneseni.docx - příloha (15,1 kB)
1_4 - priloha_c._3_navrhu_usneseni.docx - příloha (14,9 kB)
1_5 - priloha_c._4_usneseni.docx - příloha (15 kB)
1_6 - priloha_c._5_usneseni.docx - příloha (15 kB)
1_7 - priloha_c._6_usneseni.docx - příloha (14,9 kB)
1_8 - priloha_c._7_usneseni.docx - příloha (14,9 kB)
1_9 - priloha_c._8_usneseni.docx - příloha (16,8 kB)
1_10 - priloha_c._9_usneseni.docx - příloha (15 kB)
1_11 - priloha_c._10_usneseni.docx - příloha (14,9 kB)
1_12 - priloha_c._11_usneseni.docx - příloha (14,9 kB)
1_13 - priloha_c._12_usneseni.docx - příloha (14,9 kB)
1_14 - priloha_c._13_navrhu_usneseni.docx - příloha (15 kB)
1_15 - priloha_c._14_navrhu_usneseni.docx - příloha (15 kB)
1_16 - priloha_c._15_navrhu_usneseni.docx - příloha (14,9 kB)
1_17 - priloha_c._16_navrhu_usneseni.docx - příloha (15 kB)
1_18 - priloha_c._17_navrhu_usneseni.docx - příloha (14,9 kB)
1_19 - priloha_c._18_navrhu_usneseni.docx - příloha (15 kB)
1_20 - priloha_c._19_navrhu_usneseni.docx - příloha (15 kB)
1_21 - priloha_c._20_navrhu_usneseni.docx - příloha (14,9 kB)
1_22 - priloha_c._21_navrhu_usneseni.docx - příloha (15 kB)
1_23 - priloha_c._22_navrhu_usneseni.docx - příloha (15 kB)
1_24 - priloha_c._23_navrhu_usneseni.docx - příloha (15,1 kB)
1_25 - priloha_c._24_navrhu_usneseni.docx - příloha (15 kB)
1_26 - priloha_c._25_navrhu_usneseni.docx - příloha (15 kB)
1_27 - priloha_c._26_navrhu_usneseni.docx - příloha (15 kB)
1_28 - priloha_c._27_navrhu_usneseni.docx - příloha (14,9 kB)
1_29 - priloha_c._28_navrhu_usneseni.docx - příloha (15 kB)
1_30 - priloha_c._29_navrhu_usneseni.docx - příloha (15 kB)
1_31 - priloha_c._30_navrhu_usneseni.docx - příloha (15 kB)
1_32 - priloha_c._31_navrhu_usneseni.docx - příloha (15 kB)
1_33 - priloha_c._32_navrhu_usneseni.docx - příloha (15 kB)
1_34 - priloha_c._33_navrhu_usneseni.docx - příloha (15,1 kB)
1_35 - duvodova_zprava.docx - příloha (15 kB)