USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0332/2022

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0332/2022

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0332/2022

ze dne 22.06.2022


k návrhu podnětu k provedení přezkumného řízení územního souhlasu s umístěním stavby „Závorový systém účelových komunikací Smrčkova a Boudníkova“ Praha 8 Libeň1. bere na vědomí
usnesení komise Rady Městské části Praha 8 pro územní rozvoj a památkovou
péči k návrhu podnětu k provedení přezkumného řízení územního souhlasu
s umístěním stavby „Závorový systém účelových komunikací Smrčkova a
Boudníkova“ Praha 8 Libeň,2. souhlasí
s návrhem podnětu k provedení přezkumného řízení územního souhlasu
s umístěním stavby „Závorový systém účelových komunikací Smrčkova a
Boudníkova“ Praha 8 Libeň,3. schvaluje
text podnětu k provedení přezkumného řízení územního souhlasu s umístěním
stavby „Závorový systém účelových komunikací Smrčkova a Boudníkova“
Praha 8 Libeň, uvedený v příloze tohoto usnesení,4. ukládá


podepsat podnět městské části Praha 8 a zajistit jeho odeslání dle 3. části tohoto
usnesení - odboru stavebního řádu Magistrátu hl. m. Prahy.
Zodpovídá: Ing. Tomáš Hřebík, Ph.D. Termín: 27.06.2022

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

52_Usneseni.pdf (39,9 kB)
1_3 - Vyjadreni_k_podnetu_M_Praha_8_BJ_00358_2022.docx - příloha (22 kB)