USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0329/2023

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0329/2023

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0329/2023

ze dne 23.08.2023


k návrhu uzavření 10 "Nájemních smluv" o nájmu bytů v domech ve vlastnictví obce , tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 na k. ú. Kobylisy a k. ú. Střížkov, na dobu určitou1.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu uzavření 10 "Nájemních smluv" o nájmu bytů v domech
ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části
Praha 8 - na k. ú. Kobylisy a k. ú. Střížkov na dobu určitou,2.schvaluje
(s doporučením komise Rady městské části Praha 8 pro obecní byty ze dne 21.
června 2023)
uzavření 10 "Nájemních smluv" o nájmu bytů v domech ve vlastnictví obce,
tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 - na k. ú. Kobylisy
a na k. ú. Střížkov na dobu určitou, za nájemné a s nájemci uvedenými v "Důvodové
zprávě", která není součástí tohoto usnesení,3.ukládá


zajistit nezbytné úkony k realizaci 2. části tohoto usnesení.
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš, MBA Termín: 30.09.2023

................................................................................
Ondřej Gros Radomír Nepil
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

215_Usneseni.pdf (49,2 kB)
1_16 - ano10.docx - příloha (16,8 kB)