USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0325/2020

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0325/2020

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0325/2020

ze dne 22.07.2020


k návrhu uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na·rozvoj obce se společností Immorent Orion, s.r.o.



1.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku
na rozvoj obce se společností Immorent Orion, s.r.o.,



2.schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na rozvoj obce se společností
Immorent Orion, s.r.o. ve znění uvedeném v příloze "Důvodové zprávy", která je
součástí tohoto usnesení,



3.ukládá


3.1 předložit smlouvu dle 2. části tohoto usnesení k podpisu odpovědnému zástupci
Immorent Orion, s.r.o.,
Zodpovídá: Ing. arch. Lukáš Vacek, Ph.D. Termín: 05.08.2020
3.2 předložit odpovědným zástupce společnosti Immorent Orion, s.r.o. podepsanou
smlouvu dle 2. části tohoto usnesení k podpisu místostarostovi MČ Praha 8
p.·Vítkovi.
Zodpovídá: Ing. arch. Lukáš Vacek, Ph.D. Termín: 12.08.2020





........................................



........................................
Ondřej Gros Tomáš Slabihoudek
Starosta MČ Praha 8 uvolněný radní MČ Praha 8

152_Usneseni.pdf (39,5 kB)