USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0012/2024

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0012/2024

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0012/2024

ze dne 10.01.2024


k návrhu vyjádření ke studii skatepark Glowackého, parc.č. 585/89, 585/218 na k.ú. Bohnice v Praze 8 a parc.č. 1123/1, 1122/1, 1124/1 na k.ú. Troja v Praze 8, verze II.20231. bere na vědomí
usnesení komise pro územní rozvoj ke studii skatepark Glowackého,
parc. č. 585/89, 585/218 na k. ú. Bohnice v Praze 8 a parc. č. 1123/1, 1122/1,
1124/1 na k. ú. Troja v Praze 8, verze II.2023,2. souhlasí
se studií skatepark Glowackého, parc. č. 585/89, 585/218 na k. ú. Bohnice
v Praze 8 a parc. č. 1123/1, 1122/1, 1124/1 na k. ú. Troja v Praze 8,
verze II.2023,3. schvaluje
text vyjádření ke studií skatepark Glowackého, parc. č. 585/89, 585/218
na k. ú. Bohnice v Praze 8 a parc. č. 1123/1, 1122/1, 1124/1 na k. ú. Troja
v Praze 8, verze II.2023, uvedený v příloze tohoto usnesení,4. ukládá


podepsat vyjádření městské části Praha 8 dle 3. části tohoto usnesení a zajistit
jeho odeslání žadateli.
Zodpovídá: Ing. Tomáš Hřebík, Ph.D. Termín: 22.01.2024

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

180_Usneseni.pdf (49,4 kB)
1_16 - Vyjadreni_M_Praha_8_BJ_00004_2024.docx - příloha (14,9 kB)
1_17 - Scan_2024_01_04_08_56_45.pdf - příloha (1,7 MB)