USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0343/2023

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0343/2023

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0343/2023

ze dne 20.09.2023


k návrhu rozpočtového opatření městské části Praha 81.schvaluje
v rámci rozsahu pravomocí stanovených Zastupitelstvem městské části
(ZMČ) Praha 8 usnesením č. Usn ZMC 002/2023 ze dne 22. 2. 2023, 4. část,
bod 4.1, písm. a),
rozpočtové opatření uvedené v příloze tohoto usnesení,2.ukládá


2.1 provést rozpočtové opatření uvedené v příloze tohoto usnesení,
Zodpovídá: Bc. Pavla Řechtáčková Termín: 04.10.2023
2.2 informovat písemně ZMČ o rozpočtovém opatření uvedeném v příloze tohoto
usnesení.
Zodpovídá: Ondřej Gros Termín: 22.11.2023

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

49_Usneseni.pdf (37,1 kB)
1_1 - Priloha_navrhu_usneseni_20.09.2023.docx - příloha (17,6 kB)