USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0327/2023

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0327/2023

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0327/2023

ze dne 23.08.2023


k návrhu uzavření „Smlouvy o nájmu" nemovitého majetku ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeného do správy městské části Praha 8 – části pozemku parc. č. 436/1 na k. ú. Čimice v Praze 81. bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu uzavření "Smlouvy o nájmu" nemovitého majetku
ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeného do správy městské části
Praha 8 – části pozemku parc. č. 436/1 ("ostatní plocha - zeleň"), o výměře
200 m2, k. ú. Čimice v Praze 8, mezi městskou částí Praha 8, jako "pronajímatelem",
a Prestige cakes s.r.o. (IČO: 024 86 733), jako "nájemcem",2. schvaluje
uzavření "Smlouvy o nájmu" nemovitého majetku ve vlastnictví obce, tj. Hlavního
města Prahy, svěřeného do správy městské části Praha 8 - části pozemku
parc. č. 436/1 ("ostatní plocha - zeleň"), o výměře 200 m2, k. ú. Čimice v Praze 8,
mezi městskou částí Praha 8, jako "pronajímatelem", a Prestige cakes s.r.o.
(IČO: 024 86 733), jako "nájemcem", podle textu uvedeného v příloze "Důvodové
zprávy", která není součástí tohoto usnesení,3. ukládá


3.1 předložit "Smlouvu o nájmu" dle 2. části tohoto usnesení k podpisu
oprávněnému zástupci nájemce,
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš, MBA Termín: 30.09.2023
3.2 předložit oprávněným zástupcem nájemce podepsanou "Smlouvu o nájmu"
dle 2. části tohoto usnesení k podpisu místostarostovi MČ Praha 8 p. Nepilovi.
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš, MBA Termín: 31.10.2023

................................................................................
Ondřej Gros Radomír Nepil
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

256_Usneseni.pdf (52,8 kB)