USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0339/2022

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0339/2022

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0339/2022

ze dne 22.06.2022


k návrhu revokace usnesení č. Usn RMC 0292/2022 Rady městské části Praha 8 ze dne 01. 06. 2022 a k návrhu uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v domě ve vlastnictví obce , tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 na k. ú. Střížkov, na dobu určitou1.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu revokace usnesení č. Usn RMC 0292/2022 Rady
městské části Praha 8 ze dne 01. 06. 2022 a k návrhu uzavření "Nájemní smlouvy"
o nájmu bytu v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do
správy městské části Praha 8 na k. ú. Střížkov, na dobu určitou,2.revokuje
usnesení č. Usn RMC 0292/2022 ze dne 01. 06. 2022, k návrhu uzavření "Nájemní
smlouvy" k bytu v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do
správy městské části Praha 8 na k. ú. Střížkov, na dobu určitou, z důvodů uvedených
v "Důvodové zprávě", která není součástí tohoto usnesení,3.schvaluje
(s doporučením komise Rady městské části Praha 8 pro obecní byty ze dne 25. - 28.
ledna 2022 per rollam)
uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního
města Prahy, svěřeném do správy městské části Praha 8 - na k. ú. Střížkov, na
dobu určitou, za nájemné a s nájemcem uvedeným v "Důvodové zprávě", která není
součástí tohoto usnesení,4.ukládá


zajistit nezbytné úkony k realizaci 3. části tohoto usnesení.
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš, MBA Termín: 30.09.2022

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

213_Usneseni.pdf (41,4 kB)
1_13 - asoj.docx - příloha (12,7 kB)