USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0211/2024

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0211/2024

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0211/2024

ze dne 30.04.2024


k návrhu výběru zhotovitele a uzavření "Smlouvy o dílo" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Projektová dokumentace - Dětská skupina Palmovka"1.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu výběru zhotovitele a uzavření "Smlouvy o dílo"
pro realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s předmětem plnění "Projektová
dokumentace - Dětská skupina Palmovka", na základě zaslání schválené "Výzvy",
v souladu s ust. § 27, ve spojení s ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,2.schvaluje
výběr zhotovitele a uzavření "Smlouvy o dílo" pro realizaci veřejné zakázky
malého rozsahu s předmětem plnění "Projektová dokumentace - Dětská skupina
Palmovka", mezi městskou částí Praha 8, jako "objednatelem", a obchodní
korporací ATELIER TECL s.r.o. (IČO: 283 20 816), se sídlem Strž 554/1,
Štýřice, 639 00 Brno, jako "zhotovitelem", za nabídkovou cenu 1 095 000,00 Kč
bez DPH, podle textu uvedeného v příloze "Důvodové zprávy", která není součástí
tohoto usnesení,3.ukládá


3.1 informovat zúčastněné účastníky o výsledku výběru zhotovitele dle 2. části
tohoto usnesení,
Zodpovídá: Mgr. Kateřina Hrazánková Termín: 09.05.2024
3.2 předložit "Smlouvu o dílo" dle 2. části tohoto usnesení k podpisu odpovědnému
zástupci zhotovitele,
Zodpovídá: Mgr. Kateřina Hrazánková Termín: 09.05.2024
3.3 předložit odpovědným zástupcem zhotovitele podepsanou "Smlouvu o dílo"
dle 2. části tohoto usnesení k podpisu p. R. Nepilovi, místostarostovi MČ Praha 8.
Zodpovídá: Mgr. Kateřina Hrazánková Termín: 15.05.2024

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

269_Usneseni.pdf (52,9 kB)