USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0329/2022

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0329/2022

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0329/2022

ze dne 22.06.2022


k návrhu uzavření "Dodatku č. 4" ke "Smlouvě o realizaci programů protidrogové prevence" mezi městskou částí Praha 8 jako "zadavatelem" a PROGRESSIVE o.p.s. jako "realizátorem"1.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu uzavření "Dodatku č. 4" ke "Smlouvě o realizaci
programů protidrogové prevence" mezi městskou částí Praha 8 jako "zadavatelem"
a PROGRESSIVE o.p.s. (IČO: 266 14 936) jako "realizátorem",2.schvaluje
uzavření "Dodatku č. 4" ke "Smlouvě o realizaci programů protidrogové prevence"
ev. č. 2017/0556/OSV.DZSS, uzavřené dne 23. 8. 2017, ve znění "Dodatku č. 1",
uzavřeného dne 1. 10. 2018, "Dodatku č. 2", uzavřeného dne 27. 9. 2019,
"Dodatku č. 3", uzavřeného dne 2. 11. 2020, mezi městskou částí Praha 8
jako "zadavatelem" a PROGRESSIVE o.p.s. (IČO: 266 14 936), jako "realizátorem",
podle textu uvedeného v příloze "Důvodové zprávy", která není součástí
tohoto usnesení,3.ukládá


předložit "Dodatek č. 4" dle 2. části tohoto usnesení k podpisu Mgr. Janouškovci,
DiS., řediteli obecně prospěšné společnosti a p. Grosovi, starostovi MČ Praha 8.
Zodpovídá: Mgr. Zuzana Holíková Termín: 29.07.2022

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

38_Usneseni.pdf (41,9 kB)
1_2 - Dodatek_c._4_PROGRESSIVE.doc - příloha (75 kB)