USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0337/2023

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0337/2023

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0337/2023

ze dne 06.09.2023


k návrhu podání výpovědi "Smlouvy o nájmu" nemovitého majetku ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeného do správy městské části Praha 8 - části pozemku parc. č. 444 na k. ú. Kobylisy v Praze 81.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu podání výpovědi "Smlouvy o nájmu"
nemovitého majetku ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeného
do správy městské části Praha 8 - části pozemku parc. č. 444 (ostatní
plocha), o výměře 16,5 m2, na k. ú. Kobylisy v Praze 8, mezi městskou částí
Praha 8, jako "pronajímatelem", a paní Janou Votíkovou, fyzickou osobou,
jako "nájemcem",2.schvaluje
podání výpovědi "Smlouvy o nájmu" nemovitého majetku ve vlastnictví obce,
tj. Hlavního města Prahy, svěřeného do správy městské části Praha 8 - části
pozemku parc. č. 444 (ostatní plocha), o výměře 16,5 m2, na k. ú. Kobylisy
v Praze 8, mezi městskou částí Praha 8, jako "pronajímatelem", a paní
Janou Votíkovou, fyzickou osobou, jako "nájemcem", včetně důvodů výpovědi,
uvedených v "Důvodové zprávě", která není součástí tohoto usnesení,3.ukládá


zajistit nezbytné úkony k realizaci 2. části tohoto usnesení.
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš, MBA Termín: 30.09.2023

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

67_Usneseni.pdf (59,3 kB)